09.2012

Dyrygent

 

STEFANIA SZYP  

                                              

 

Urodziła się 11 listopada 1953 roku w Czuchowie.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, muzyk, pedagog, dyrygent, radna Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w kadencjach: 2006-2010 i 2010-2014.

W latach 1997-2000 była dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce – Leszczynach, a w latach 2000-2012 dyrektorem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Organizowała Festiwale Kultury Młodzieży Szkolnej, konkursy recytatorskie dla szkół podstawowych i gimnazjów, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, konkursy plastyczne i koncerty.

Przyczynia się do rozsławiania gminy i miasta.

W 1975 roku jako solistka kwartetu wokalnego reprezentującego Studium Nauczycielskie w Raciborzu zdobyła Nagrodę Komitetu Radia i Telewizji na XI Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Razem z innymi laureatami festiwalu koncertowała w Moskwie i Wołgogradzie.

Chór pod jej kierunkiem zdobył „Srebrny Kamerton” oraz dwukrotnie „Brązowy Kamerton” na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w Bydgoszczy.

Od 1980 roku chór zdobywał wyróżnienia I stopnia „Specjalne” oraz wyróżnienia I stopnia na Wojewódzkich i Powiatowych Przeglądach Zespołów Artystycznych Młodzieży Szkolnej oraz Festiwalach Kultury Młodzieży Szkolnej, I miejsca na Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Barwy Przyjaźni”, I miejsca na Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Tematycznej „Bóg się rodzi”. Chór koncertował w Budapeszcie, uświetniał imprezy regionalne i lokalne.

W kwietniu 2013 roku zespół kameralny Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czerwionce pod jej kierunkiem zdobył wyróżnienie I stopnia „Specjalne” na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym pod honorowym patronatem starosty powiatu rybnickiego – Damiana Mrowca.

W kwietniu 2014 zespół kameralny POPP przy L.O. w Czerwionce zdobył nagrodę I stopnia oraz Nagrodę Starosty na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym.

Od września 2012 roku Stefania Szyp prowadzi Chór Magnificat parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie.

Chór zdobył GRAND PRIX Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie 2014” oraz I miejsce w Europejskim Konkursie „Rozśpiewany Śląsk”. Konkurs odbył się 28-29 czerwca br. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. W konkursie wzięło udział ok. 600 wykonawców.

 

NAGRODY:

Stefania Szyp zdobyła:

 

- dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej:

„Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej”

 - Medal Komisji Edukacji Narodowej:

„Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”

- Złotą oraz Srebrną odznakę:

„Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”

- nagrodę regulaminową w konkursie o nagrodę Złotej Superaty:

 „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki”

- nominację do nagrody „Narcyz 2011” pod patronatem Ministra Gospodarki:

„Za szczególną aktywność w pracy zawodowej i działalności społecznej, podejmowanie cennych inicjatyw w swoim środowisku”

(znalazła się w finałowej dziewiątce)

- nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, Starosty Powiatu Rybnickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

- Medal 50-lecia (wrzesień 2012)

 „Za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny”

- Honorowe wyróżnienie „Karolinka” (grudzień 2012)

 „Za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny”

- Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (marzec 2013)

 „Za osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży”

 

Stefania Szyp organizuje występy dla mieszkańców Czuchowa z okazji festynów: „Powitanie lata”, „Pożegnanie lata”, „Dnia Górnika”, „Dnia Matki”.

 

Występy

Aktualności

Próby w każdy czwartek o 18:00

Kontakt

tel. Stefania Szyp (dyrygent) 519-197-808


facebook-stitchedgoogle-plus-stitched

 

 

© 2014 Chór Magnificat.
Created by VenARTE & Claudia Chwołka